Wielka Letnia Wyprzedaż!

Wyprzedaż Trwa Jeszcze Przez:

4 Dni Wyprzedaży: 8 - 11 sierpnia 2016

Największa Promocja w Historii Marki Coaching Kryzysowy - Do Kilkudziesięciu Procent Taniej!

Przejdź Do Dostępnych Produktów!

Zasady Naszej Wielkiej, 4-Dniowej Promocji!

Każdego dnia o godzinie 8.00, zaczynając od 8 sierpnia, udostępnimy jeden produkt, który określona liczba osób będzie mogła kupić w wyjątkowo promocyjnej cenie.

Zasady promocji są proste. Przeceniony produkt dostępny jest tylko przez 24 godziny lub do wyczerpania limitu! Tylko ograniczona liczba osób będzie mogła kupić produkt w promocyjnej cenie.

Obowiązuje więc zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Liczba dostępnych produktów będzie aktualizowana co każdą godzinę. Wyprzedaż zaczyna się 1 sierpnia o godzinie 8.00, a kończy o 4 sierpnia, o godzinie 24.00.

Poniżej znajdziesz listę produktów, które będą objęte promocją.

Pakiet 4 Najlepszych Webinarów, Które Poprowadziliśmy w Roku 2015!
Ponad 6 Godzin Materiałów Video!

W skład pakietu wchodzą następujące nagrania:

 • Jak Pracować z Klientem w Kryzysie?
 • Co Się Dzieje w Mózgu Osoby Przeżywającej Kryzys?
 • Emocje w Kryzysie - Jak z Nimi Pracować?
 • Jak Przeprowadzić Pierwsze Spotkanie z Klientem w Kryzysie?

I. "Jak Pracować z Klientem w Kryzysie?"

Z nagrania dowiesz się:

 • Czym właściwie jest kryzys i czego może dotyczyć?
 • Dlaczego ludzie doświadczają kryzysów?
 • Czym charakteryzuje się klient w kryzysie?
 • Jak wygląda proces pracy z klientem w kryzysie?
 • Jakie zasady obowiązują w pracy z klientem w kryzysie?
 • Jak skutecznie pomagać klientom w kryzysie?

II. "Co Się Dzieje w Mózgu Osoby Przeżywającej Kryzys?"

Z nagrania dowiesz się:

 • Co dzieje się w mózgu (układzie limbicznym i korze przedczołowej) w czasie kryzysu?
 • Dlaczego dana sytuacja może wywołać u jednej osoby kryzys a u drugiej nie – jakie czynniki odgrywają szczególnie istotną rolę?
 • Jak indywidualne predyspozycje modyfikują doświadczanie kryzysu: cechy temperamentu, styl radzenia sobie w sytuacji trudnej i kryzysowej oraz płeć psychologiczną?
 • Jak tą wiedzę wykorzystywać w praktyce, czyli pracy z klientem w kryzysie?

III. "Emocje w Kryzysie - Jak z Nimi Pracować?"

Z nagrania dowiesz się:

 • Dlaczego emocje przejmują kontrolę w w kryzysie?
 • Jakich stanów emocjonalnych mogą doświadczać osoby w kryzysie?
 • Jaką funkcję pełnią określone emocje?
 • Jak określić profil emocjonalnego funkcjonowania klienta?
 • Jak pracować z klientem nad powrotem do równowagi emocjonalnej?

IV. "Jak Przeprowadzić Pierwsze Spotkanie z Klientem w Kryzysie?"

Z nagrania dowiesz się:

 • Jaka jest funkcja pierwszego spotkania i co powinno się na nim wydarzyć?
 • Jakie znaczenie ma pierwsze spotkanie z punktu widzenia klienta w kryzysie?
 • Jakie znaczenie ma pierwsze spotkanie z punktu widzenia coacha kryzysowego?
 • Jakie elementy warto wziąć pod uwagę na pierwszym spotkaniu?

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Tradycyjna Cena Zestawu: 197zł

Podstawy Interwencji Kryzysowej : Szkolenie Internetowe

Tradycyjna Cena Szkolenia: 370zł

Szkolenie “Podstawy Interwencji Kryzysowej” przygotowane zostało z myślą o osobach, które w swojej pracy stykają się z ludźmi przeżywającymi kryzysy emocjonalne, i chcą wzbogacić swoją wiedzę i umiejętności o to, jak prawidłowo reagować i skutecznie pomagać osobom w kryzysie.

Głównym celem szkolenia jest przekazanie podstawowej wiedzy z psychologii kryzysu (czym jest kryzys, w jaki sposób przebiega, jak go rozpoznawać, jakie są typy kryzysów, jak prawidłowo diagnozować sytuację i oceniać stan osoby w kryzysie) oraz podstawowej wiedzy na temat pomocy osobom w kryzysie, czyli elementów interwencji kryzysowej (jak reagować, co mówić, jaki jest możliwy zakres działań, jak przebiega interwencja itd).

Program Szkolenia Online:
"Podstawy Interwencji Kryzysowej"

Część I. Psychologia Kryzysu - podstawy

Celem pierwszej części szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat psychologii kryzysu oraz umiejętności rozpoznawania osób w kryzysie.

 • Czym jest kryzys i jak go rozpoznać u klienta?
 • Dynamika kryzysu i etapy rozwoju kryzysu
 • Umiejętność dostosowania interwencji do etapu kryzysu na jakim znajduje się klient
 • Czynniki indywidualne (osobowościowe) wpływające na doświadczenie kryzysu – umiejętność rozpoznania i dobór metod pracy

Część II. Interwencja Kryzysowa - Podstawy

Celem pierwszej części szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat psychologii kryzysu oraz umiejętności rozpoznawania osób w kryzysie.

 • Kluczowe zasady interwencji kryzysowej
 • Struktura sesji interwencji kryzysowej – 6 etapowy model pracy
 • Pierwsze spotkanie z osobą w kryzysie – czego należy się dowiedzieć
 • Kluczowe umiejętności niezbędne do skutecznej pracy w interwencji kryzysowej

Część III. Ćwiczenia Praktyczne - Case Study

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Internetowa Akademia Coachingu Kryzysowego

Internetowa Akademia Coachingu Kryzysowego jest rozbudowanym kursem e-learningowym pozwalającym zdobyć Ci wiedzę z zakresu psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej. Daje Ci on również możliwość uzyskania unikalnej specjalizacji coacha kryzysowego.

Składa się z niemal 26 godzin nagrań oraz ponad 30 materiałów tekstowych (artykuły + prezentacje) mających za zadanie dostarczyć jej uczestnikom dawkę solidnej wiedzy i umiejętności.

Program Internetowej Akademii Coachingu Kryzysowego:

Moduł Wprowadzający:

 • Postawy coachingu – powtórka – o tym czym jest coaching, jaka jest struktura sesji oraz o podstawowych zasadach pracy z klientem.
 • Podstawy komunikacji i funkcjonowania człowieka
 • Podstawy psychologii osiągania celów
 • Poziomy funkcjonowania człowieka
 • Metamodel językowy

Moduł I - Psychologia Kryzysu

 • Czym jest kryzys, jak się objawia, z czym się wiąże, jak go rozpoznawać?
 • Wstęp do diagnozy kryzysu: jakie są rodzaje, obszar i źródła kryzysów z którymi możesz mieć do czynienia w pracy z klientami
 • Co się dzieje w mózgu osoby przeżywającej kryzys i jakie różnice indywidualne szczególnie warto wziąć pod uwagę pracując z osobą w kryzysie?
 • Jaka jest dynamika kryzysu i przez jakie etapy przechodzi osoba będąca w kryzysie Wsparcie w kryzysie i jego rola?
 • Praca z emocjami w kryzysie
 • Techniki i strategie pracy z klientem w kryzysie
 • Psychologia stresu – stres chroniczny a kryzys

Moduł II - Podstawy Interwencji Kryzysowej

 • Wstęp do interwencji kryzysowej
 • Podstawowe zasady interwencji kryzysowej
 • Po czym poznaje kryzys – wskaźniki fizjologicznych, emocjonalnych, behawioralnych i poznawczych?
 • Jak wygląda sposób pracy z klientem w zależności od etapu kryzysu na jakim jest?
 • Jakie czynniki osobowościowe wpływają na sposób przechodzenia kryzysu?
 • Modele interwencji kryzysowej
 • Struktura interwencji kryzysowej

Moduł III - Coaching Kryzysowy

 • Podstawy interwencji kryzysowej w pracy coacha
 • Zasady, kompetencje i umiejętności w coachingu kryzysowym
 • Psychologia i struktura coachingu kryzysowego
 • Rodzaje interwencji
 • Pierwsze spotkanie z osobą w kryzysie, czego muszę się dowiedzieć, jakie informacje zebrać – schemat pracy
 • Jak wykorzystać kryzysy do rozwoju?
 • Higiena pracy coacha z klientem w kryzysie
 • Materiały dodatkowe – psychoedukacja

Zasady Akredytacji i Certyfikacji

Aby uzyskać certyfikat i akredytację coacha kryzysowego, konieczne jest spełnienie określonych wymagań. Istnieją trzy opcje z których każda ma określone wymagania opisane poniżej:

Opcja I
Zaświadczenie o ukończeniu kursu Coaching Kryzysowy

 • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego)
 • Zdanie egzaminu końcowego:
  • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie e-learningowej
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na podany temat
  • wykonanie analizy przypadku

UWAGA: Zaświadczenie nie uprawnia do tytułowania się ‘coachem kryzysowy’, a jedynie zaświadcza, że osoba brała udział w takim szkoleniu i zdobyła na nim wiedzę z coachingu kryzysowego.

Opcja II
Certyfikacja I stopnia (certyfikat Coacha Kryzysowego) i wpis na listę Coachów kryzysowych

Aby uzyskać certyfikat I stopnia należy spełnić poniższe warunki:

 • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego)
 • Zdanie egzaminu końcowego składającego się z trzech części:
  • zaliczenie testu teoretycznego – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie e-learningowej
  • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na podany temat
  • wykonanie analizy przypadku
 • Przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i/lub posiadanej akredytacji/certyfikacji w zakresie coachingu.
 • Posiadanie udokumentowanego wykształcenia (jedna z poniższych opcji): – dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia/psychiatrii; – dyplom psychoterapeuty; – dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa lub psychotraumatologia – dyplom ukończenia pedagogiki/resocjalizacji – ukończenie kursu Podstawy Psychologii (zdobycie 100 pkt.) szczegóły TUTAJ

UWAGA: Osoby, które nie są absolwentami żadnego szkolenia coachingowego zapraszamy na 2-dniowe szkolenie Coaching Klasyczny (Pure Mind Coaching), które pozwala zdobyć niezbędne kwalifikacje oraz zaświadczenie o odbyciu szkolenia coachingowego.

Opcja III
Certyfikacja II stopnia z Akredytacją Polskiego Towarzystwa Coachingu Kryzysowego (certyfikat: Akredytowany Coach Kryzysowy) i wpis na listę akredytowanych Coachów Kryzysowych

Aby uzyskać certyfikat I stopnia należy spełnić poniższe warunki:

  • Ukończenie Akademii Coachingu Kryzysowego (w formie szkolenia stacjonarnego lub internetowego)
  • Zdanie egzaminu końcowego składający się z trzech części:
   • test teoretyczny – jest to test jednokrotnego wyboru przeprowadzony na platformie e-learningowej
   • przygotowanie i przesłanie pracy pisemnej (esej) na podany temat
   • wykonanie analizy przypadku
  • Przedstawienie zaświadczenia o odbyciu szkolenia coachingowego i/lub posiadanej akredytacji/certyfikacji w zakresie coachingu.
  • Posiadanie udokumentowanego wykształcenia (jedna z poniższych opcji):
   – dyplom ukończenia studiów na kierunku psychologia/psychiatria;
   – dyplom psychoterapeuty;
   – dyplom studiów podyplomowych na kierunku interwencja kryzysowa lub psychotraumatologia
   – dyplom ukończenia pedagogiki/resocjalizacji
  • Udokumentowanie praktyki coachingowej w wymiarze min. 20 godzin pracy z klientem

PROMOCJA ZAKOŃCZONA

Tradycyjna Cena Szkolenia: 1970 zł

Coaching Kryzysowy w Biznesie
Szkolenie Internetowe

Tradycyjna Cena Szkolenia : 970zł

Specjalistyczne szkolenie dla coachów chcących zdobyć kwalifikacje w zakresie pracy z klientem biznesowym znajdującym się w kryzysie emocjonalnym.

Szkolenie dostępne jest tylko i wyłącznie dla coachów i psychologów spełniających poniższe warunki:

 • posiadających certyfikat ukończenia szkolenia w zakresie coachingu
 • posiadających certyfikat ukończenia prowadzonego przez nas szkolenia Coaching Kryzysowy (CCE)
 • lub będących w trakcie Akademii Coachingu Kryzysowego, nie posiadających jeszcze certyfikatu (takie osoby otrzymają certyfikat Cocha Kryzysowego w Biznesie dopiero po ukończonym procesie certyfikacji w ramach Coachingu Kryzysowego)

PROMOCJA ZAKOŃCZONA